КЪНКИ КЛУБ ЛЕДЕНИ ЗВЕЗДИ е сдружение с идеална цел и е вписано в регистъра с решение на Софийски градски съд от 13.03.1997г.

Лицензиран от Държавната агенция за младежта и спорта през 1999г.

Основните цели на клуба са:

  • Популяризиране на спортовете шорт трек и инлайн в страната.
  • Развитие на детско юношеския спорт.
  • Създаване на конкуренция между състезателите, чрез увеличаване на техния брой, което ускорява развитието на спорта.
  • Създаване на необходими условия за спортно състезателна дейност.
  • Да осигурим равни възможности за спортна изява на всички състезатели в клуба.
  • Да насърчаваме трайна любов към кънки спорта.
  • Да възпитаваме състезателите в дух на спортсменство.
  • Да поощряваме изграждането на дългосрочни приятелски отношения помежду им.
  • Да провеждаме учебно-тренировъчния процес по програми, гарантиращи пълноценно развитие на индивидуалните възможности на всеки състезател в отбора.

За постигане целите на клуба е създаден представителен отбор по шорт трек, който  участва във всички Държавни първенства организирани от Българска федерация по кънки,  както и в множество международни турнири.

Наши състезатели са спечелили множество медали в Държавните първенства на страната, а през последните години и от Международни състезания.